Pe 27.2.Torsti, Torsten» Onnittele sähköisellä kortilla!
Hae
Lakilaari


Ostajalle tietotaitoa kiinteistökaupasta, jatko-osa

Lisätty: 24.9.2010

Kiinteistön kauppakirjan pätevyys edellyttää kaupanvahvistajan merkitsemää todistuslauseketta. Kaupanvahvistaja tarkastaa kiinteistön omistustiedot sekä kiinteistöön kohdistuvat oikeudet ja rasitukset lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä kiinteistörekisteristä. Lisäksi hän tarkastaa ja todistaa, että kauppakirja on laadittu lain edellyttämässä määrämuodossa. Näin kaupanvahvistajan rooli antaa ostajalle henkistä rauhaa kaupassa, jossa on yleensä kysymys varsin suurista rahamääristä ja samalla ainakin periaatteessa ehkä myös suuresta riskistä.

Kaupan osapuolten on itse tai valtuutetun välityksellä oltava samanaikaisesti läsnä kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa. Läsnä olevien on todistettava kaupanvahvistajalle henkilöllisyytensä. Henkilöitä, jotka toimivat virkansa puolesta kaupanvahvistajina, löytyy esimerkiksi maanmittaustoimistoista ja maistraateista. Heidän toimialueensa on koko maa. Lisäksi on käräjäoikeuksien, nyttemmin maanmittaustoimistojen, hakemuksen perusteella määräämiä paikallisia kaupanvahvistajia, esimerkiksi kiinteistönvälittäjiä, pankinjohtajia ja lakiasiainhoitajia. Kaupanvahvistajan perimän 77 euron palkkion maksaa yleensä ostaja.

Oikeusturvansa varmistamiseksi ostajan on hyvä saada nähtäväkseen eräitä asiakirjoja jo kaupanteon harkintavaiheessa. Hän voi hankkia ne itse, vaikkakin myyjä lienee ne yleensä hankkinut ostajaehdokkaiden nähtäväksi. Mikäli kiinteistönvälittäjä hoitaa kaupanteon, hän on hankkinut tarvittavat asiakirjat. Hankittavia papereita ovat esimerkiksi lainhuutotodistus, rasitustodistus ja kiinteistörekisteriote. Niitä saa maanmittaustoimistoista, maistraateista ja osittain myös kuntien kiinteistöinsinööreiltä. Lainhuutotodistuksesta ilmenee kiinteistön omistaja, rasitustodistuksesta näkyvät esimerkiksi velat, joiden panttina kiinteistö on, sekä erityiset oikeudet. Sellaisia ovat esimerkiksi määräajan voimassa olevat kiinteistön käyttöoikeudet, esimerkiksi jollekulle luovutettu maanvuokraoikeus tai kalastusoikeus. Kiinteistörekisteriotteesta ilmenevät kiinteistötunnuksen lisäksi esimerkiksi kiinteistön pinta-ala sekä maan käyttöä koskevat rasitteet ja käyttöoikeudet, esimerkiksi naapurien mahdollinen oikeus käyttää kiinteistön alueella olevaa tietä. Kiinteistörekisteriotteesta näkyvät myös kiinteistöstä äskettäin luovutetut määräalat. Varovaisimmat ostajat hankkivat ajantasaiset asiakirjat kaupantekopäivänä. Jos kiinteistö on velkojen panttina eli jos siihen on vahvistettu kiinnityksiä, ostajan on saatava kaupantekotilaisuudessa itselleen panttikirjat tai neuvoteltava pankin ja myyjän kanssa, että hän ottaa osana kauppahintaa kiinteistöä rasittavat velat nimiinsä.

Ellei toisin ole sovittu, ostaja maksaa lain mukaan kaupasta menevän neljän prosentin varainsiirtoveron. Ostajan on muistettava budjetoida tämäkin menoerä. Kiinteistön saannolle on haettava lainhuuto maanmittaustoimistosta kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan laatimisesta. Varainsiirtovero on maksettava ennen sitä. Jos luovutus tapahtuu kiinteistönvälittäjää käyttäen, hän perii veron jo kauppakirjan laatimistilaisuudessa. Kiinteistönvälittäjäkin tuo osapuolille turvaa, koska ammattimaisella asiantuntijalla on yleensä suuri vastuu asioiden asiantuntevasta hoitamisesta. Vielä yksi veroasia: yleensä kauppakirjaan merkitään, että kuluvan vuoden kiinteistöverosta vastaa myyjä. Näin on, vaikkei siitä olisi merkintääkään, sillä kiinteistöverolain mukaan kiinteistöverosta vastaa se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alussa.

Kiinteistönkaupan kannalta yhä tärkeämpi viranomainen on maanmittaus-toimisto. Sille siirtyivät vuoden 2010 alusta käräjäoikeuksilta esimerkiksi kiinteistöihin liittyvät lainhuudatus- ja kiinnitysasiat. Maanmittaustoimistosta saa myös karttoja kiinteistöistä sekä kauppahintatilastoja ostokohteen lähialueen mahdollisista kaupoista. Kiinteistön sijaintikunnan kaavoitusasioistakin maanmittaustoimistosta saa perustietoja, joiden avulla voi kysyä kunnasta lisätietoja. Monenlaista tärkeää riittää: Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskus on julkaissut tänä vuonna esimerkiksi käytännön ohjeita antavan käsikirjan yksityisteiden tienpidosta. Se löytyy myös osoitteesta www.maanmittauslaitos.fi > Kiinteistöt > Julkaisut > Julkaisusarja. Kiinteistön sijaintikuntaa koskevan maanmittaustoimiston saa selville osoitteesta www.maanmittauslaitos.fi > Yhteystiedot > Hae kunnan nimellä toimiston yhteystiedot.


Ladataan kommentteja...
© 2015 Positiivarit Oy Vaihde (03) 882 160 Faksi (03) 882 1622 E-mail: positiivarit@positiivarit.fi Toteutus: Luovanet Oy Toimitusehdot      Käyttöehdot