21.1_Kenkien jaon organisointi on jo 13 vuodessa opittu