Käyttöehdot

Positiivarit Oy:n world wide web -palvelun käyttöä koskeva ilmoitus

Avaamalla Positiivareiden world wide web -palveluun kuuluvan yksittäisen www-sivun sitoudut noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja sellaisenaan, Sinulla ei ole oikeutta avata sivuja.

Tämä world wide web -palvelu sisältää © Positiivarit Oy 2009 tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, jonka kaikki oikeudet pidätetään, näissä käyttöehdoissa erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kaiken näiden www-sivujen sisältämän aineiston tai aineiston osien kopioiminen, siirtäminen, julkaiseminen, saattaminen yleisön tai kolmannen osapuolen saataville, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman Positiivareiden etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. Sivuilla esitettyjä ajatelmien ja tekstien kopioiminen yrityksen sisäiseen käyttöön sallitaan kohtuullisessa määrin edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan tiedon esittämisen yhteydessä. Lehdistötiedotteiden tai muiden julkiseksi tarkoitettujen dokumenttien käyttö tiedonvälitykseen sallitaan edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan tiedon esittämisen yhteydessä.

Positiivareiden world wide web -palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Positiivarit Oy varaa oikeuden koska tahansa tehdä muutoksia world wide web -palvelun sisältöön tai vuorovaikutteisiin toimintoihin sekä palveluihin. Positiivarit Oy pidättää lisäksi oikeuden rajoittaa tai estää pääsyn www-palveluun. Positiivarit Oy ei takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä ja virheettömästi kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä. Positiivarit Oy ei myöskään vastaa tässä world wide web -palvelussa esitetyn aineiston virheettömyydestä ja aineiston käytön aiheuttamista suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisita tai erityisistä taloudellisista, henkisistä tai fyysisistä vahingoista. Positiivarit Oy ei vastaa kolmansien osapuolien WWW-palveluista, joihin saatat siirtyä Positiivareiden world wide web -palvelun sivuilla esitettyjen linkkien kautta.

Positiivarit Oy ei tarkista world wide web -palveluunsa kuuluvien tuote- tai palveluesittelysivustojen käyttäjien lähettämän tai ylläpitämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Mikäli lähetät tähän world wide web -palveluun aineistoa vastaat itse lähettämäsi aineiston käyttöön ja levittämiseen liittyvistä tekijänoikeudellisista vastuista sekä aineiston julkaisemisesta mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista, henkisistä ja fyysisistä seuraamuksista. Positiivarit Oy voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Positiivarit Oy ei luovuta tämän world wide web -palvelun sisältämien toimintojen kautta saamiansa yksittäisten palvelunkäyttäjien yhteystietotietoja kolmansille osapuolille. Emme myöskään käytä tietoja omassa markkinoinnissamme ilman yksittäisen palvelunkäyttäjän suostumusta.

Positiivarit verkkosivuston on toteuttanut
Luovanet Oy