Henkilökunta , OYS, Kirurgian klinikka, LYHKI-yksikkö, osasto 5, Oulu

Olin potilaana kyseisellä osastolla 18.-21.10. Kiitos hoitajille ja muulle henkilökunnalle, harvoin saa kokea niin ystävällistä ja jaksavaa asiakaspalvelua kuin tuolloin. Erityiskiitos sairaanhoitaja Tanja Tähtiselle, joka kotiuttamiseni yhteydessä kävi huolellisesti läpi hoitosuunnitelmani ja antoi selkeät jatkohoito-ohjeet. Jaksamista työssänne ja hyvää syksyä!

– Milla O., Kuhmo