Päivi Määttä, Työvoimatoimisto, Kajaani

Iso Suuri kiitos ihanalle ja aina ystävälliselle työvoimaneuvojalle Päiville kaikesta avusta ja tuesta mitä olen saanut. Tämä arjen puurtaja jaksaa ottaa asiakkaan aina hyvillä mielin vastaan vaikka asia olisi kuinka hankala. Kiitos siis hyvästä palvelusta. Tästä saisi ottaa oppia muutkin.

– Tyyne Alapää