Piia Hörkkö ja Kati kuittinen, Hammasportti, Vantaa

Kiitos hyvästä hampaiden hoidosta!! Oma hammaslääkärijännitykseni on vähentynyt hyvän ja asiakasta kunnioittavan hoidon myötä!

– Annukka-asiakas