Sinikka, TYKS/Potilaskertomusarkisto, Turku

Halusin saada kaikki itseäni koskevat potilaskertomukset sairaalan arkistosta. Puhelimeen vastasi Sinikka (toivottavasti kuulin oikein), joka ystävällisesti ja selkeästi selitti miten tiedot heiltä voi saada ja mitä toimia se minulta vaatii. Hän kävi johdonmukaisesti vaihtoehdot läpi ja eteni askel kerrallaan loppuun. Sain loistavaa ja hyväntuulista palvelua ihmiseltä, joka oli selvästi omalla alallaan ja innostunut työstään. Voi että jäi hyvä mieli koko päiväksi!

-Tietojaan kyselevä Eila