Unto Seikkula,

Kiitokset erittäin miellyttävästä ja asiakaslähtöisestä palvelusta! Asiakkaina annamme suuren arvon sille, että hän hoiti asioitamme ammattitaidolla. Lisäksi ne hoituivat täysin virka-ajan ulkopuolella, koska emme olisi muuna aikana voineet edetä omalta osaltamme meille niin tärkeässä hankkeessa. Emme siis tarvinneet jonotuslappua vaan hän otti meidät ja meidän tarpeemme huomioon silloin kuin meille sopi parhaiten!

– Eija Savolainen & Pasi Grundström