Anna-Liisa Ylipiessa, Alakoulu, Arpela

Kiitän tätä opettajaa, joka tuli viime syksynä kouluun ja sai oppilaista ilmi uusia taitoja. Kiitokset siitä, että kannustat lapsia luovuuteen ja monipuolisesti omien kykyjen käyttöön. Olet saanut karsittua aroista oppilaista koepelon, parityökokeet oli hyviä. Olen kuullut muiltakin, että kouluinnostusta on löytynyt uudella tavalla.

– Kolmen lapsen äiti