Anna-Maija Härkönen, Helsingin palvelualojen oppilaitos, Helsinki

Anna-Maijalla oli oppilaina erilainen luokka. Osasit huomioida ryhmäämme rakentavasti. Olimme hitaita oppimaan; toimit kanssamme kärsivällisesti mm. erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen. Osa meistä oli ujoja, arkoja ja pelokkaita asiakaspalvelutilanteissa. Meihin loit selviytymisen uskoa ja rohkeutta kannustavalla ja esimerkillisellä palvelutoiminnallasi ja asenteellasi.Olimme huonoja vastaanottamaan palautetta asiakastöistämme. Autoit meitä ymmärtärtämään rakentavan palautteen saamisen merkityksen mm. ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Loimme yhdessä työskentelyn pelisäännöt sekä osoitit aitoa välittämisen tunnetta huomioiden meidät myös ysilöinä. Tunneillasi ja ohjauksessasi oli hyvä olla ja opiskella. Osoitit esimerkillistä ammattietikkaa.Sinusta välittyi aina aito kiinnostus kauneudenhoitoalaa kohtaan, niin opetuksessasi kuin omassa huolitelussa olemuksessasi.Sait sen tarttumaan meihinkin. Anna-Maijalle lämmin kiitos hyvästä opetuksesta ja Jouluhalaus!Sanna

– Yty-ryhmä