Erja Orre, Malmöntalon päiväkoti, Vaasa

Kiitos asiantuntijuudesta,kasvatusvastuun jakamisesta sekä myötäelämisen taidosta.

– Tildan vanhemmat