Hanna Rahko,

Erityisopettaja Hanna Rahko on erityisen pätevä ja osaa käsitellä oikein vaikeavammaistakin lasta. Kysymys on lapsenlapsestani, 14 vuotiaasta Matista, jonka koulunkäynti on ollut koko ajan vaikeata johtuen Matin vaikeasta Aspergerin oireyhtymästä, ADHD:sta, diabeteksesta, astmasta ja allergioista. Matilla on huono keskittymiskyky ja sosiaaliset taidot heikot yms. Opettaja Hanna Rahko löytää aina jotain positiivistakin sanottavaa ennenkuin kertoo missä pitäisi taitoja parantaa.

– Sinikka Yli-Ikkelä