Humakin, Humanistisen ammattikorkean Opettajia, Humak, Nurmijärvi

Asioista saa keskustella avoimesti tunneilla ja mielipiteitä saa esittää. Opettajat osallistavat oppilaita. Opettajat eivät pidä itseään kaikkitietävinä.

– Virpi Hänninen