Ilkka Hämäläinen, Kerava

Ilkka on nykyaikainen opettaja. Hän kohtelee 9 luokan oppilaitaan huumorilla, jaksaa jakaa kannustusta ja on saanut intoa oppilaan koulutyöhön vaativalla viimeisellä peruskoulun luokalla. Oikein antoisia kouluvuosia sinulle myös jatkoon.

– Oppilaan vanhempi