Jarmo Lehtinen, Auroran sairaalakoulu, Helsinki

Jarmo opettaa vaikeasti psyykkisesti oirehtivia lapsia, kuudesluokkalaisia. Hänen, kuten koko koulun henkilökunnan asenne ja suhtautuminen näihin vaikeisiin lapsiin ja nuoriin on hämmästyttävä. Koulun henkilökunta on osaavaa, innostunutta, työstään pitävää, positiivisesti asioihin suhtautuvaa jne, sanalla sanoen mahtavaa – rehtoria myöten.

– Auli Kuningas