Mari Vesin, Keravan Kristillinen koulu, Kerava

Mitään varsinaista tapahtumaa ei ole mistä voisin kertoa, mutta Marin olemus on jo sellainen, että siitä huokuu rakkaus ja huolenpito oppilaita kohtaan. Mari on olemukseltaan positiivinen, rauhallinen, lasten kanssa erittäin hyvin toimeentuleva opettaja. Hän on lapsia kohtaan kannustava ja rohkaiseva. Hän osaa kohottaa lapsen itsetuntoa. Hän tekee työtään sydämellään ja itseään säästämättä.

– Katri