Maria Marviala, Mäntymäen koulu 6A, Kauniainen

Arvostamme suuresti Sinun tapaasi johdattaa oppilaitasi ihmiseksi kasvamisen polulla toisia kunnioittaen ja arvostaen. Parempia eväitä eivät olisi 6A-luokan oppilaat voineet saada tulevaisuuteensa !

– Perhe Plit