Marika Kasanko, Nakkilan yhteiskoulu ja lukio, Nakkila

Olet oppilaita kannustava ja innostava opettaja. Haluat huomioida sekä heikommat että lahjakkaat oppilaat tasapuolisesti. Olet herkkä havainnoimaan oppilaiden ja työtovereittesi tunteita ja reagoimaan niihin. Tuot iloa koko työyhteisöön. Näitten sanojen takana on -yksi monien puolesta

– yksi monien puolesta