Maritta Vaittinen, Nummi-Pusulan koulu, Nummi-Pusula

Antin päättäessä lukionsa hyvällä menestyksellä, tulee mieleeni koulun alkutaival, jolloin Maritta oli opettajana ja ymmärsi Antin erityisyyden. Hän suhtautui ymmärtävästi ja kannustavasti Anttiin, juuri koulutien alkutaipaleella, joka on lapselle se tärkeä perusta. Hänelle lämmin kiitos ja tervehdys kiitosruusun muodossa.

– Seija Kokkonen