Marjukka Tenngren, Martinkallion koulu, Espoo

Marjukka tuli Ilmarin luokan opeksi 2½ vuotta sitten. Marjukka on reilu ja valoisa ja hänellä on loistavat yhteistyötaidot. Marjukka jaksaa kannustaa lapsia ja huomioida jokaisen henkilökohtaisesti.

– Ilmari ja perhe