Opettajat ja muu henkilökunta, Ekami/Liiketoiminnan perustutkinto, Kotka

Olen saanut nauttia elämässäni yhdessä kanssanne uuden, aika-ajoittain sangen kivisenkin työurani alkutaipaleista. Uskon, että kiitän myös jossakin määrin koko ryhmämme puolesta Teitä – olette meistä, koronasta ja muista yllättävistä vastoinkäymisistä huolimatta osanneet kehittää toimintaanne opettaessanne meitä. Olkoon tämä suunta voimassa edelleen, kannustakaa toisianne ja antakaa kiitos osaamisellenne! Kiitokseni on tarkoitettu myös koko työyhteisössänne jaettavaksi, uskon nimittäin, ettei mikään synny ja kehity tyhjiössä vaan aina on olemassa niitä osatekijöitä, joita emme huomaa ja joiden vaikutus koituu kaikkien parhaaksi. Tarkoitan tällä koko Ekamin henkilökuntaa, kenties läheisiännekin. Välitettäköön tämä kiitokseni myös heille, sillä heidän työpanoksensa on ollut myös korvaamaton! Kokemani kiitoksen määrä ja suuruus kuvastuu arvojeni ja vakaumukseni mukaisesti Raamatussa kohdassa Room. 8:28: \” Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.\” Kiitos!

-Heli