P>

RUUSU, jokaiselle opetystyössä olevalle. Kiitos myös koulukuraattoreille, teidän tehtävä monta kertaa on olla sillanrakentajana lapsen ja aikuisten maailman välillä. Oikeat sanat, rento tapa edetä keskustelussa… ei niin nipottaen ja jopa nuorikin saa ajattelemisen aihetta. Teille voimia tärkeään työhönne ja meille vanhemmille jaksamista ja ymmärrystä. Maailma muuttuu, JOKA PÄIVÄ! Yritetään olla mukana ja ollaan kiinnostuneita lasten ja nuorten rajoistakin…on tärkeätä sanoa heillekin EI ja pysyä päätöksessä!

Erityiskiitos Hiekkaharjun opettajille vuosista 2002-2005. Rekolanmäen koulun opettajille tämän päivän työstä, Vantaan Varialle 10 luokan TET opettajille(koulukuraattorillekin) ja Vantaan ammattioppilaitokselle.

– Pirjo Kaskisola