Ruotsin opettaja, Tyttölyseo, Kotka

Vuosi oli 1939 ja olin itse oppilaana Kotkan tyttölyseossa. Ruotsin opettajani oli hyvin tiukka opetuksessaan, mutta hän antoi meille oppilaille elämänohjeen, joka painui lähtemättömästi ainakin minun mieleeni. Se kuului: Työn oppi on ilon oppi, joka oppii ilolla työtä tekemään, hän perustaa itselleen iloisen tulevaisuuden. Parempaa opetusta ei voi elämänsä varrella saada. Opetan nyt vanhana itsekin ulkosuomalaislapsia suomenkielen alkeissa ja painotan kieliopinnoissakin ahkeruutta, joka kantaa hedelmää.

– Vieno Pekkarinen