SINI TARKIAINEN, VEROMÄEN YHTENÄISKOULU, VANTAAN KAUPUNKI

Kiitos Veromäen koulun luokan opettaja Sini Tarkaiselle 4 S -luokka luovasta opetusotteesta (mm. teatteria, animaatioiden tekoa ja matematiikan opetusta ja – kerhoa mm. ulkona piha-alueella) ja erittäin hyvästä tilannetajusta sekä taidosta osata haastavaakin yhteistyötä vanhempien kanssa.

– katriina rouvinen-kemppinen