Susanna Knuuttila, Tainionkosken koulu / pienluokka, Imatra

Susanna on todella oikea ihminen oikealla paikalla erityisvaativien lasten kanssa työskennellessään. Hän tekee työtä sydämellään myös oman poikani opettajana. Lapseni on rauhoittunut, kehittynyt ja edistynyt suuresti Tainionkosken koulun pienluokalla ollessaan. Opettajalla sekä koko työtiimillä on kyky kannustaa, motivoida, kehua ja palkita oppilaita. Oppilaiden vahvoja puolia vahvistetaan ja heikoimmissa asioissa tuetaan. Luokan henki on positiivinen myös meille vanhemmille, kiitos !

– Jaana Rannanvaara