Lotus Hill -hankkeen historia

Päivitetty: SRI LANKASSA 21.1.2014
Pentti-Oskari Kangas

Lotus Hill – hanke on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yksityishenkilöiden perustama avustushanke Sri Lankassa.

Avustuksen kohteena ovat kaikkein unohdetuimmat, jotka vuoden 2004 tsunamin jälkeen jäivät entistä onnettomampaan asemaan.

Köyhien perheiden lasten, erityisesti tyttöjen koulutuksen ja terveyden turvaaminen, lastenkodit ja lasten vastaanottokotien lasten elämänlaadun parantaminen sekä vammaisten aseman parantaminen ovat tämän ruohonjuuritason kohteena.

Sri Lankaa pian 20 vuotta

Hankkeen alullepanijat naantalilaiset matkailuyrittäjät Marja ja Pentti-Oskari Kangas vierailivat ensi kerran Sri Lankassa vuonna 1985.

Vuonna 1997 he liittyivät Suomen ja Sri Lankan Leijonajärjestön yhteiseen kummilapsiprojektiin jossa varattomille, pääosin orvoille lapsille turvattiin suomalaisten kummivanhempien toimesta koulunkäynnin taloudellinen tausta.

Kankailla oli itsellään useita kummilapsia ja on edelleen. Tuttavaperheille, sukulaisille ja liiketuttaville he järjestivät kummisuhteen, jonka he hoitivat yhteistyössä kummitoiminnassa olevien Leijona-järjestöön kuuluvien henkilöiden kanssa. Tämän lisäksi he ottivat nämä kummilapset erityissuojelukseensa.

Vuosittain pitkiäkin aikoja talvisaikaan paikalla olleina he normaalin kummitoiminnan lisäksi tekivät tilannearvioita jokaisen kummilapsen kohdalla. Näin monet kummilapset saivat lisäavustusta itselleen tai perheelleen. Lääke- ja lääkärikuluja, kouluvaatteita, ruokaa yms. Kummilasten perheitä autettiin myös erityistoimin. Korjattiin kattoja, rakennettiin vessoja, uusia koteja ym.

Eräänä esimerkkinä 1998 kummipojalle, jonka isoisä ja veli toimivat kalastajina kyläpäällikön veneessä, ostettiin oma alkuasukasvene (puunrunkovene), moottori ja verkot. Kun he ennen saivat 20 % veneen saaliista, niin lahjoituksen jälkeen tulot olivat 80 %. Tällä lisätulolla perhe hankki vuoden aikana itselleen uuden kodin, kaivon ja sähköliittymän. Tämän jälkeen perhe ei avustusta ole tarvinnut. ”Tämä on oma koti, ja olemme sen itse työllämme rahoittaneet” sanoi isoisä ylpeänä. Osta onki, älä kalaa – se toimi.

Yli kolmekymmentä perhettä on saanut Kankaiden ja kummiperheiden yhteisrahoituksella uuden kodin ja vielä useammat tärkeitä osainvestointeja.

Kiintopiste Sri Lankassa

Vuonna 1999 hankittiin oma talotontti Sri Lankan Hikkaduwasta ja Kankaiden talvikoti valmistui 2002. Se on toiminut tsunamista lähtien hankkeen tukikohtana, Toimistona ja vapaaehtoistyöntekijöiden asuntona. Kankaat ovat asuneet Sri Lankassa joka talvisesti kuukausien ajan.. Talvikodin valmistumisen myötä vierailut pitenivät ja tihenivät, joten yhteenlaskettuna he ovat asuneet siellä jo vuosia.

Projektit ennen ja jälkeen Tsunamin

Juuri ennen tsunamia päättyi ”Clean Village” -hanke, jossa yksityisin varoin Kankaat rakensivat vessoja omaan kyläänsä. Syksyllä 2004 aloitettiin nk. hetteikköhanke. Naganden kylän laidalla, järven rannalla lähellä Kankaiden talvikotia oli viiden kalastajaperheen ”viheliäinen ” asuntoslummi, hetteikkö, jonka olosuhteet olivat sanoinkuvaamattomat. Kaksi kuukautta ennen tsunamia aloitettiin rakennustyöt niin ikään yksityisin varoin.

Kun tsunami iski, kaatuivat hetteikköperheiden talot järveen. Uudet kodit tulivat parempaan kuin tarpeeseen.

Vuonna 1997 Marja Kangas tutustui läheisen kylän, Baddegaman buddhalaistemppelin munkki Bangala Gunarthana Theroon, joka toimii temppelikoulun rehtorina. Koulu oli perustettu 350 köyhälle lähikylien lapselle.

Marja osallistui monimuotoisesti koulun kehittämiseen ja hankki mm. yhteen koulurakennukseen varat katon rakentamiseen. Vuonna 1997 Marja ja Bangala asettivat yhteiseksi tavoitteekseen vammaislasten koulutus- ja terapiakeskuksen rakentamisen. Munkki Banagala toimii hollantilaisen hyväntekeväisyysjärjestön vastuuhenkilönä Sri Lankassa, joten hänellä oli vahva kokemus ja tuntemus avustustoiminnasta.

Pentti-Oskari liittyi mukaan Lotus Hilliksi nimettyyn perheen avustustoimintaan. Taloudellista tukea saatiin lisäksi omalta perheyritykseltä. Lotus Hill -vammaiskeskusta varten ostettiin 2 ha tontti 10.000 eurolla Baddegaman läheltä.

Temppelin köyhien koulun yhteyteen rakennettiin uusi kaksikerroksinen koulurakennus, johon sijoitettiin mm. ompeluluokka sekä asunto tulevia vapaaehtoistyöntekijöitä varten. Ystävien kanssa pidettiin yllä vapaamuotoista ”peltikattorahastoa”, jolla nimensä mukaisesti aikaansaatiin moni vuotava palmulehväskatto pitäväksi.

Jouluaattona 2004 Munkki Banagala ja munkki Samitha olivat Kankaiden kodissa vihkimässä kanelipuusavusaunan.

Nopeaa toimintaa Tsunamin jälkeen

Tapaninpäivän illalla, välittömästi tsunamin jälkeen he tulivat Kankaiden talolle tarkistamaan, että kaikki on hyvin. Sovittiin, että aloitetaan yhdessä hätäavun antaminen tsunamin uhreille. Kankaat olivat ensin evakuoimassa Hikkaduwassa olleita noin 300 suomalaista turistia paikallistuntemuksensa avulla. Mukana oli myös perheen 24-vuotias poika Karioskari, joka kylän nuorten kanssa mm. hautasi rannalle ajautuneita ruumiita. Yhteydenpitoa Suomessa ja asioiden organisointia hoiti Pentti-Oskarin sisar, Leena Kangas.

Tsunamia seuraavana päivänä alkoi lähes kolme kuukautta kestänyt avustusralli. Joka aamu, auringon noustessa Baddegaman temppelin pakettiauto saapui noutamaan Banagalan ja muiden munkkien kanssa Kankaat. Sri Lankassa joka kylällä on buddhalaistemppeli. Se on yleensä kylän korkeimmalla paikalla. Oli luonnollista, että tsunamista selvinneet juoksivat turvaan omaan temppeliinsä. Banagalalla oli käytössään välittömästi priorisoituna temppelien sijainnit. Päämunkeilla taas oli tiedossaan kylän asukkaista tarkat henkilötiedot. Sen mukaan selvisivät nopeasti uhriperheet. Vierailu tehtiin 3-5 temppelissä päivittäin. Lisäksi vierailtiin myös muiden uskontokuntien pakolaisleireissä. Toiminta oli siis myös ekumeenista. Käytössä olivat tarkat nimilistat avunsaajista. Jokaiselle 6500 perheelle annettiin 500 rupiaa (4e) jolla he saivat perheelleen noin kolmen viikon ruoan. Jokainen saaja kuittasi rahan nimikirjoituksellaan. Mainittakoon, että ensimmäisen kahden viikon aikana ei nähty ainuttakaan avustusjärjestöä tai valtion edustajaa temppelileireissä.

Apua Suomesta

Tsunamin jälkeen alkoi tulla Kankaille sukulaisilta ja ystäviltä, sitten myös vierailta ihmisiltä kyselyitä, miten he voisivat auttaa uhreja. Suomessa heidän yrityksensä henkilökunta avasi nettisivut, jonne Kangas lähetti päivittäin kommunikaattorilla päiväkirjaa asioiden etenemisistä. He olivat tietoisia rahankeruuluvan välttämättömyydestä ja laittoivat siksi nettisivuille sopimansa Lions-järjestön kummitilin numeron. Noin kahden viikon kuluttua tsunamista kummitoiminnan vastuuhenkilö toi ensimmäisen ulkopuolisen avustuserän munkki Banagalalle. Avustussumma nousi yllättäen niin suureksi, ettei Lions-järjestö katsonut voivansa jatkaa tässä mittakaavassa. Avattiin P-O Kankaan synttäritili, jonne rahat ohjattiin. Sieltä ne siirtyivät Lions-tilin kautta Suomi Lastenkotiyhdistyksen keräystilille ja edelleen Sri Lankaan munkki Banagalalle.

Onnistumisten takana on ihmisiä

Vuodesta 2005 Lotus Hill hankkeessa oli mukana porilainen sairaanhoitaja Pirjo Aitamaa, joka rakennusinsinöörimiehensä Jounin kanssa ovat asuneet saaren pääkaupungissa Colombossa jo vuosia. Jouni Aitamaan paikallinen rakennusalan tuntemus on ollut tärkeänä apuna juuri valmistuneen vammaiskeskuksen rakennushankkeessa.

Huhtikuussa 2006 Sri Lankaan saapui raumalainen erityisopettaja Keijo Ahorinta, joka toimi hakevastaavana Kankaiden ollessa Suomessa. Myöhemmin hän perusti oman avustushankkeen ”Rauma talo” saaren itäosaan. Leena Kangas ja Karioskari Kangas ovat myös vuosittain paikalla pidempiä aikoja. Fysioterapeutti Katja Tynjälä ja taideterapeutti Mirja Gustafsson ovat toimineet paikanpäällä. Samoin suurena apuna ovat olleet Ritva Borgar, Eeva Kankainen, Vesa Ranki ja SPR:n lääkäri Jari Vainio sekä monet muut yksityiset ihmiset. Yhteensä noin 30 suomalaista eri alan asiantuntijaa. Kaikki ilman palkkaa. Tammikuussa 2007 saimme Lotus Hill hankkeen Sri Lankan viralliseksi rekisteröidyksi avustusjärjestöksi. Rekisteröinnin ratkaisevana apuna oli Sri Lankan terveysministeri Premasiri, jonka kanssa yhteistyössä tehtiin loppusyksystä ja alkuvuodesta mm. Joulureppuhanke. Tällainen rekisteröinti on hyvin harvinaista Sri Lankassa. Monet rekisteröimättömät järjestöt ovat joutuneet tai joutuvat poistumaan maasta.

Yhteistyö Positiivareiden kanssa

Syyskuussa 2005 Kankaiden mentyä jälleen Sri Lankaan, käynnistettiin yhteistyö Positiivareiden kanssa.

Käynnistettiin tukiryhmähanke, jonka tukijat maksavat keskimäärin 10 euroa kuukaudessa. Mukana on myös yrityksiä ja yhteisöjä, joiden avustusosuudet vaihtelevat. Maksajilla ei ole varsinaista kummilasta, vaan Plan -kummien tapaan avustettava yhteisö saa avun. Tämä on toiminut erittäin hyvin. Kummimaksut ohjattiin ensin Psykologien Sosiaalisen Vastuun Lotus Hill tilille ja 1.1.2007 lähtien Hope for Sri Lanka ry:lle. Keväällä 2009 hanketta tiivistettiin siten, että ryhmäkummit siirtyivät varta vasten tätä toimintaa varten perustetun Lotus Hill ry:n tukijäseniksi. Samalla kevennettiin avustusmaksun suorittamista. Jokainen voi maksaa haluamansa summan elämäntilanteensa ja halunsa mukaan.

Apua antavien aikaansaannoksia

On rakennettu koteja köyhille ja vammaisille. Vammaiskodin saniteettitilat on uusittu ja Toivolan 150 lapsen vastaanottokodin keittiö ja ruokailutilat,.. Marja Kangas on hoitanut lasten ensiapua. Medical center on perustettu, lääkäri, kaksi ompeluopettajaa sekä tukiopettaja on palkattu. Koulu- ja vapaa-ajan vaatteita varten on ostettu kangaspakkoja ja ompelukoneita ja -tarvikkeita. Apuluokka ja kirjasto perustettu. On rakennettu pesula, kuivauskatokset. Uudistettu vesi- ja viemärijärjestelmä. Rakennettu urheilukentät ja palkattu voimistelunopettaja. Karateopettaja ja leipuri leipomoon. Paikalle on luotu aivan uusi toimintakulttuuri. Vuosia sitten paikka oli kuin vankila. Nyt kuin avolaitos. Lasten hygieniatilanne on aivan toista kuin aiemmin.

Lisäksi on erillisiä projekteja, joissa on koottu 250 yhden kuution vesitankkia, lääkkeitä, hygieniatarvikkeita ja koulutarvikkeita, 10.000 koulukenkäparia, 3000 koulureppua tarvikkeineen, käytettyjä silmälaseja satoja kiloja, tuhansia koulukyniä, vesipulloja, 20 invalidipolkupyörää, jne.

Esimerkiksi Joulureppuhankkeessa n. 21.000 euroa siirtyivät lyhentämättömänä tarvikkeiden hankintaan. Suunnitellun 650 repun sijaan rahaa tuli 1800 reppuun ja paikallisten tullessa mukaan talkoisiin, tehtaiden vastaantulo ym. ansiosta reppuja saatiin jaettavaksi 3000 kpl

Tukimaksuilla on tarkoitus jatkaa edelleen edellä mainittua ruohonjuuritason toimintaa. Toukokuussa 2007 aloitettiin vammaisten koulutushankkeeseen kuuluvan keskuksen rakentaminen. Alustava budjetti oli noin 140.000 euroa, mutta tien, varastointitilojen, vesijärjestelmän, maisemoinnin, kalusteiden, puutarhan, leikkikentän ym. kulujen jälkeen se nousi 300.000 euroon.

Rakennusurakka on kilpailutettu kansainvälisten kriteerien mukaan. Jouni Aitamaa on toiminut asiantuntijana. Asioitamme hoitamaan palkattiin paikallinen juristitoimisto. Kirjanpidon ja tilintarkastuksen tekijäksi on sopimuksella sovittu kansainvälinen Ernst & Youngin toimisto.

Hankkeen koko toteuttaminen rahoitusavun turvin mahdollistaa kokonaisvaltaisen vammaistyön Sri Lankassa, jossa vastaavanlaista toimintaa ei tähän mennessä ole ollut. Sen tarve on mitä kipein. Rakennuksen suunnittelu-, lupa- ym. selvitykset ja kulut on maksettu avustusvaroista.

Vammaiskeskus luovutettiin 10.3.2009 Baddegaman munkkien hyväntekeväisyysjärjestölle, jonka kanssa on toimittu yhteistyössä jo 12 vuoden ajan. Yhdistyksemme on vastannut kohteen kuluista koskien rakennuksen huoltoa, lisärakentamista, paikallisten henkilöiden palkkausta ( 5-8 henkeä ) ruokaa ja yleiskuluja mm. sähkö. Suomesta on paikan päällä ollut lähes 20 vapaaehtoistyöntekijää, joiden osuus keskuksen toiminnasta on ollut merkittävä. Kankaiden rakentama talvikoti on toiminut hankkeen tukikohtana ja myös vapaaehtoistyöntekijöiden asuinpaikkana.

1.3.2012 luovutimme oman osuutemme sveitsiläisten Lotus Hill -avustusjärjestölle, joka otti taloudellisen vastuun toiminnasta. Alun perin oli tarkoitus, että keskus luovutetaan kokonaisuudessaan paikallisille valmistumisensa jälkeen. Se lykkääntyi kuitenkin heidän taloudellisen ajattelutapansa seurauksena. Olemme kuitenkin tiivisti seuraamassa toiminnan jatkumista ja se näyttää toimivan viitoittamallamme tiellä.

Vammaiskeskuksen valmistumisen ja luovuttamisen myötä toimintamme palautui alkuperäiseen formaattiin eli ruohonjuuritason toimintaan. Maassa, josta kaikesta muusta on puutetta, paitsi avustuskohteista, tämä on haastavaa. Tärkeintä on rahan suora perille meno, ilman välikäsiä. pienimuotoisiin, mutta saajalleen tärkeisiin kohteisiin.

Syksystä 2009 lähtien vammaiskeskuksessa on toiminut vapaaehtoistyönä useita terveys- ja koulutusalan asiantuntijoita. Hollannista ja Sveitsistä sekä eritoten Suomesta. Fysioterapeutti Antti Arffman toimi syys-talvella 2010–2011 usean kuukauden ajan. Hänen toimestaan vammaisille pojille rakennettiin lukuisa määrä erilaisia aktiviteetti- ja urheilusuorituspaikkoja. Lotus Hill ry on rahoittanut ja rakennuttanut keskukseen lisätiloja, ulkokeittiön, ison kaivon, jätevesijärjestelmän, sekä korjannut sadekauden aikana ilmaantuneita puutteita sadevesijärjestelmässä. Iso puutarha on perustettu ja rakennettu eläinsuojia kanoille sekä vuohille. Vammaiset pojat ovat kaikissa näissä töissä olleet mukana ja jatkavat innokkaasti toimia, joista he itse nauttivat ja hyötyvät.

Syksy 2011 ja talvi/kevät 2012 olivat vapaaehtoistyössä kiireistä aikaa. Vapaaehtoistyöntekijöitä on paikalla lähes taukoamatta 2-4 henkeä kerrallaan. Mukaan ovat valikoituneet terveys- ja koulutusajan ammattilaiset, joilla on myös pitkäaikainen kokemus maailmalla suoritetuista avustustoimista.

Hanke on palkannut myös paikallisia yhteyshenkilöitä hoitamaan ja valvomaan hanketta.

Lotus Hill perustajat haluavat kuitenkin pitää hankkeen pienenä ja tehokkaana ruohonjuuritason toimintana. Näin rahan perillemeno saadaan optimoitua ja ohjata se oikeisiin kohteisiin. Saadun yli 15 vuotta kestäneen kokemuksen, pettymysten ja onnistumisten myötä ei katsota olevan perusteita toiminnan laajentamiseen eikä kansainvälistämiseen. Vuosittain paikan päällä vierailee kymmeniä suomalaisia Lotus Hill tukijäseniä. Heidän antamiensa palautteiden perusteella on hyvä jatkaa valitulla tiellä.

Suomessa ydintyö tulee olemaan edelleen tukijäsenien saaminen hankkeeseen. Nyt tarvitaan niitä, jotka haluavat pienellä rahalla saada aikaan paljon. Ilman välikäsiä. Suoraan avun tarvitsijoille. Yhteistyö Positiivareiden kanssa jatkuu monipuolisesti ja tuloksellisesti.

Tsunamin 2004 jälkeen alueelle saapui satoja avustusjärjestöjä. Kiireisemmät viihtyivät muutaman viikon, jotkut jopa muutaman kuukauden. Meille suomalaisille on tunnusomaista, että ”kaveria ei jätetä” Toimimme omalla alueella nyt lähes yksin, joten paikallisten kiinnostus ja kiitollisuus hankkeeseemme lisääntyy koko ajan. Sen mukaisesti esim. vammaiskodin ruokahuoltoon osallistuvat ympärillä olevien kylien asukkaat buddhalaisen perinteen mukaisesti.

Tilanne 1.3.2013

Avustuksen pääkohteen, vammaiskodin luovuttamisen jälkeen toiminta on jatkunut entisen laajuisena. Vajaat 40 avustettavaa kummiperhettä saavat lastensa kouluttamiseen 1400-8000 rupiaa per kuukausi. Erillisiä avustuskohteita on joka vuosi useita. Esimerkkeinä sydänsairaan tytön leikkaukset ja palaneen talon uudisrakennus. Syöpäsairaan äidin romahtaneen kodin uudisrakentaminen Koulukenkiä köyhille lapsille on jaettu köyhissä kylissä tähän mennessä jo noin 20.000 kenkäparia ja toiminta jatkuu yhtenä tärkeänä painopistealueena. Lasten huostaanottokeskuksessa työskentelee palkattuna 5 opettajaa ja 1 lääkäri. Uusimpana avustuskohteena on nk. Unohdettujen laakso, jossa elää toistatuhatta tsunamin jälkeen kodittomaksi jäänyttä ihmistä. Heille on rakennettu pesukeskus, ala-asteen koulu ja useita kaivoja. Palkattuna on ollut lääkäri ja laakson lapsille on hankittu tarvittavat lääkkeet. Helmikuussa 2013 vihittiin laaksoon Medical Center. Sähköjä on vedetty kouluun ja terveyskeskukseen. Myös laakson kaikille lapsille on jaettu jo useana vuonna (n. 500 paria ) koulukenkiä. Heille jaetaan vuoittain koulutarvikkeita ja hygieniatuotteita ja viimeksi 500 pehmolelua. Avustustyö jatkuu yhteistyössä Positiivarit ry:n ja Kankaiden perheyritysten sekä noin 300 tukijäsenen maksuilla. Yhtenä varainhankintamuotona ovat olleet ystävyyden rannenauhojen, Hymy-kalentereiden ja Onnellisen miehen tarinoita -kirjojen myynti Suomessa. Paikan päällä Sri Lankassa Kankaan perheen jäsenet ovat yhteensä vajaan puoli vuotta. Muuna aikana toimet hoidetaan paikallisten luottohenkilöiden toimesta etäohjattuna Suomesta.

Päivitys 21.1.2014

Unohdettujen Laakso on muodostunut pääavustuskohteeksi. Suomainen yritys Finlandia Group OYJ/MIKA MANNINEN lahjoittivat merkittävän summan köyhien lasten kouluttamiseen. Polkaistiin käyntiin 40 lapselle tarkoitettu koulurakennus laaksoon. Luokkahuoneen lisäksi se sisältää STAGEN eli ohjelmaestradin ja pukuhuoneen, sekä opettajainhuoneen, keittiön sekä toiletin. Laakson terveyskeskuksessa työskentelee palkkaamamme lääkäri, jolle hankimme myös lääkkeet. Potilaina hoidamme ainoastaan lapsia. 3500 hengen kylässä on noin 900 lasta.

Koulukenkähanke jatkuu edellisvuosien tapaan. Tämän vuoden budjetistamme uskomme saavamme jälleen lähes 3000 köyhää lasta koulutielle. ”VPK-toiminta” jatkuu lähes päivittäin. Pieniä ja suuria avustuspalopesäkkeitä.. .

Hankkeemme jatku, vaikka elämän ehtoopäiviä viettävinä ikä alkaa jo painaa. Innostuksemme on edelleen aitoa. Tukijäsentemme uskomaton uskollisuus on antanut meille voimia jatkaa. Samalla saamme itsellemme hyvää mieltä. Minulta kysyttiin kerran, miksi teemme tätä? Vastasin ”Tämä on anteeksipyyntö inhimillisyydelle.” Autetaan, kun siihen on mahdollisuus.

Ystävällisin terveisin;

Pentti-Oskari Kangas
Herrankukkaron Vanhaisäntä ja
s/s Ukkopekan kiireapulainen
Lotus Hill avustushankkeen kenttätyöntekijä Sri Lankassa.
gsm 0400 22 1122

AUTETAAN HEITÄ, JOTKA MUUT OVAT UNOHTANEET